Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Kolorowy pasek

Wydział Gospodarki Mieniem

Naczelnik:

Alicja Radosz
pok. 116 tel. 34 3159109
gm@powiatmyszkowski.pl

Pracownicy:

Judyta Ciuk – Skorek – samodzielny referent
pok.102 tel. 34 3159176

 • Ewidencja i gospodarowanie nieruchomościami wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,(najem, dzierżawa, trwały zarząd
 • Realizacja zadań, wynikająca z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,

Monika Galas – samodzielny referent
pok. 104 tel. 34 3159138

 • Oddawanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd , przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz udzielania bonifikat z tego tytułu oraz aktualizacja stawek procentowych opłat rocznych,

Anna Kaczmarczyk - specjalista
pok.102 tel. 34 3159187

 • Wydawanie decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS, gospodarowanie nabytym mieniem,
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości rolnych, nabycie przez gminy, z mocy prawa, własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,

Ewa Klimek – główny specjalista
pok. 102 tel. 34 3159176

 • Gospodarowanie nieruchomościami wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości (sprzedaż, darowizny, zamiany i inne)
 • Administrowanie terenami zrewitalizowanymi w tym:
  • Wydawanie warunków technicznych dla przyłączy wodociągowych i innych znajdujących się na terenach rewitalizowanych,
  • Przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych dot.: dostarczenia i odbioru mediów oraz rozliczanie należności z tego tytułu.

Anna Kurzak – specjalista
pok. 105 tel. 34 3159139

 • Udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu pod urządzenia infrastruktury technicznej i naliczanie należności z tego tytułu ,
 • Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości, udostępnianie i udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości,

Ireneusz Rakowski - podinspektor
pok. 101 tel. 34 3159187.

 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa, zajętych pod kolej i drogi publiczne i inne,
 • Udział w pomiarach, czynnościach wskazania granic, rozgraniczeniach, podziałach, ustalaniu przebiegu drogi koniecznej itp. dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu.

Krzysztof Świeboda – podinspektor
pok. 105 tel. 34 3159139

 • Przejmowania i nabywania nieruchomości na rzecz powiatu odnośnie nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenia istniejących dróg lub budowy nowych
 • Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnoty , bądź mienie gminne oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Marzena Trepka – specjalista
pok. 104, tel. 34 3159138

 • Ewidencja i gospodarowanie nieruchomościami wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • Sporządzanie wykazu nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz protokolarne przekazywanie wybranych nieruchomości do w/w zasobu

Mariola Węgrzyn - podinspektor
pok.103 tel. 34 3159138

 • Ustalenie odszkodowań za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego na podstawie: ustawy o gospodarce nieruchomościami , ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • Prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań przysługujących Powiatowi i Skarbowi Państwa za nieruchomości , na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Andrzej Strzelecki –pomoc administracyjna - 1/2 etatu
pok. 105 tel. 34 3159139

 • Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

Metadane

Źródło informacji:Marcin Gębka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Gębka
Data wprowadzenia:2015-01-21 11:04:10
Opublikował:Marcin Gębka
Data publikacji:2015-01-21 11:33:39
Ostatnia zmiana:2018-06-29 11:44:46
Ilość wyświetleń:6689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij