Nazwa

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Rodzaj powiat
Lokalizacja woj. Śląskie, powiat myszkowski
Kod 42-300
Miejscowość Myszków, ul. Pułaskiego 6
Kontakt tel. (+48 34) 315-91-00
fax (+48 34) 315-91-60
e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl
Skrytki EPUAP: /starostwomyszkow/skrytka
/starostwomyszkow/SkrytkaESP
Starostwo Powiatowe REGON 151399077
Starostwo Powiatowe NIP 5771746065
Powiat Myszkowski REGON 152180808
Powiat Myszkowski NIP 5771975185

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH
DOCHODY URZĘDU STAROSTWA (opłaty komunikacyjne, opłaty za trwały zarząd powiatowych jednostek budżetowych) 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
DOCHODY URZĘDU STAROSTWA (wpływy geodezyjne) 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
SUMY DEPOZYTOWE (wpłaty wadium) 35 8279 0000 0100 2293 2001 0163
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA (wpływy za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, odszkodowania, przekształcenia Skarbu Państwa) 08 8279 0000 0100 2293 2001 0164
BIEŻĄCE DOCHODY BUDŻETU POWIATU 19 8279 0000 0127 8921 2001 0001
DOCHODY BUDŻETU POWIATU - DOTACJE 89 8279 0000 0127 8921 2001 0002
UWAGA: opłaty skarbowe uiszcza się do Urzędu Miasta w Myszkowie  PKO Bank Polski SA 32 1020 2313 0000 3102 0643 1433                              
Starosta

Piotr Kołodziejczyk
tel. (+48 34) 315-91-01
e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl

Wicestarosta

Mariusz Morawiec
tel. (+48 34) 315-91-01
e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu

Wojciech Picheta
tel. (+48 34) 315-91-17
e-mail: starostwo@powiatmyszkowski.pl

Sekretarz Powiatu

dr Krystyna Jasińska
tel. (+48 34) 315-91-20
e-mail: sekretarz@powiatmyszkowski.pl

Skarbnik Powiatu

Dorota Sędzielewska 
tel. (+48 34) 315-91-19
e-mail: skarbnik@powiatmyszkowski.pl