Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 52112 MYSZKOW CENTRUM (KCZ_MYSZKOW_OSINSKAGORA 36112), zlokalizowanej w miejscowości Myszków przy ul. Osińska Góra 2-6, gmina Myszków, eksploatowanej przez T-Mobile Poland S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska).