Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako MSK2003_B, zlokalizowanej w miejscowości Myszków przy ul. Partyzantów 4, gmina Myszków, eksploatowanej przez P4 Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska).