Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu oraz że w odniesieniu do działki nie była wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach

Czas realizacji:
do 7 dni

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia

Miejsce składania pism:
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty

Opłaty:
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł;
2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie PKO Bank Polski S.A. nr 32 1020 2313 0000 3102 0643 1433
     W tytule wpłaty należy wpisać "Opłata skarbowa
 - Starostwo Powiatowe - Wydanie zaświadczenia UPUL"