Dyrektor: Adam Miśkiewicz
42-300 Myszków
ul. Wolności 29
tel. 34 315 82 00
fax 34 313 73 29
www.zozmyszkow.pl
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl