Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Pracownicy:

Ewidencja Gruntów i Budynków:
email: egib@powiatmyszkowski.pl

 • Anna Piotrowska - główny specjalista pok. 113 Tel. 343159142
  • Kordynowanie prac ewidencji gruntów, obsługa ewidencji gminy Koziegłowy i obrębów: Czatachowa, Kotowice, Ostrów, Suliszowice
 • Barbara Gurbała - podinspektor pok. 111 Tel. 34 3159141
  • obsługa ewidencji gruntów gminy Poraj i obrębów: Jaworznik, Przybynów, Zawada
 • Paulina Durek - specjalista pok. 110 Tel. 34 3159126
  • obsługa ewidencji gruntów gminy Niegowa i obręb Żarki
 • Henryka Szczerba - inspektor pok. 108 Tel. 34 3159125
  • obsługa ewidencji gruntów gminy Myszków i obrębów: Jaroszów, Wysoka Leloska, Zaborze, Przewodziszowice
 • Karolina Urbańczyk - pomoc techniczna pok. 113 Tel. 34 3159142

Narady koordynacyjne:

 • Damian Jędrzejewski - główny specjalista pok. 12 Tel. 34 3159124
  • Narady koordynacyjne sieci uzbrojenia terenu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
email: podgik@powiatmyszkowski.pl

 • Jacek Kowalski - kierownik pok. 14 Tel. 34 3159127
  • Kierowanie pracami PODGiK 
 • Bartosz Śliwa - specjalista pok. 14 Tel. 34 3159127
  • prowadzenie mapy ewidencji gruntów
 • Magdalena Małysz - samodzielny referent pok. 13 Tel. 34 3159128; Fax. 34 3159162 
  • sprzedaż map
  • mapy do ksiąg wieczystych
 • Bernarda Gocyła - inspektor pok. 14 Tel. 34 3159127
  • zgłoszenia/rozliczenia robót geodezyjnych
 • Bogusława Szewczyk- specjalista pok. 13 Tel. 34 3159128
  • obsługa geodetów 
 • Anna Soja - referent pok. 13 Tel. 34 3159128
  • administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej
 • Ewa Gołuchowska - referent pok. 109 Tel. 34 3159125
  • Scalanie gruntów wsi Winowno
 • Anna Kudra - pok. 13 Tel. 34 3159128
  • Kontrola operatów technicznych