• Magdalena Kos pok. 8 Tel. 34 3159157 , 791 556 691
    prk@powiatmyszkowski.pl
    • poniedziałek  11.00 - 15.30
    • piątek    8.30 - 14.00

 

1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in. :

a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesow konsumentów

b) skladanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesow konsumentów

c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

d) współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi

e) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu myszkowskiego.

Wszystkie wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentow w Myszkowie powinny zawierać: imię, nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego, opis stanu faktycznego i dokumenty pozwalające na rozpatrzenie problemu.