Starosta

Piotr KOŁODZIEJCZYK
Starosta Myszkowski

Telefon (+48 34) 315-91-01
e-mail: starosta@powiatmyszkowski.pl

Wicestarosta

Mariusz MORAWIEC
Wicestarosta Myszkowski
Telefon (+48 34) 315-91-01
e-mail: wicestarosta@powiatmyszkowski.pl

Sekretarz

dr Krystyna JASIŃSKA
Sekretarz Powiatu Myszkowskiego, Koordynator do spraw dostępności
Telefon (+48 34) 315-91-20
e-mail: sekretarz@powiatmyszkowski.pl

Skarbnik

Dorota SĘDZIELEWSKA
Skarbnik Powiatu Myszkowskiego
Telefon (+48 34) 315-91-19
e-mail: skarbnik@powiatmyszkowski.pl