Załatwianie spraw

W zamieszczonym poniżej katalogu spraw można odnaleźć interesujący nas przedmiot i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procedury obowiązującej w danym przypadku. Po kliknięciu w daną sprawę pojawia się informacja o zasadach przyjmowania i wymaganych dokumentach, trybie i terminie rozpatrywania. Pod szczegółowym opisem danej sprawy dołączone są – o ile zachodzi taka możliwość – dokumenty i formularze do pobrania. Swoją sprawę można odnaleźć posługując się katalogiem tematycznym, alfabetycznym lub szukając według odpowiednich wydziałów.

ZOBACZ KATALOG SPRAW

Sala Obsługi Interesanta

Podstawowym miejscem, w którym można załatwić swoją sprawę jest Sala Obsługi Interesanta, zlokalizowana na parterze Starostwa Powiatowego. Jest to punkt, w którym można uzyskać wszelką informację w określonym zakresie. Urzędnicy SOI pomogą w szybkim wypełnieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzą przez całą procedurę, jak również skierują do odpowiednich instytucji, o ile zajdzie taka potrzeba.

Zakres czynności Sali Obsługi Interesanta:

  • rejestracja pojazdów (nowe pojazdy; wymiana dowodu rejestracyjnego; hak; gaz),
  • wydawanie dowodów rejestracyjnych,
  • wyrejestrowanie pojazdów,
  • ewidencja gruntów (wypisy),
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (wydawanie map),
  • Architektura i Budownictwo

Informację o godzinach pracy Sali Obsługi Interesanta można znaleźć w kategorii „Starostwo”, zakładka „Kontakt i godziny urzędowania”.

Wydziały Starostwa

W przypadku, gdy sprawa wykracza poza zakres pracy SOI, bądź zachodzi konieczność jej bardziej szczegółowego rozpatrzenia w konkretnym wydziale, można w celu szybkiego zlokalizowania danego pokoju posłużyć się tablicą, na której znajduje się pełny wykaz wszystkich wydziałów w Starostwie. Tablica znajduje się na parterze tuż obok windy.