Procedura udostępnienia informacji publicznej wraz z wnioskiem znajduje się w katalogu spraw