W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)  w Starostwie Powiatowym w Myszkowie Koordynatorem do spraw dostępności została Pani Krystyna Jasińska - Sekretarz Powiatu Myszkowskiego , tel. 34 315 9120, kom. 795 471 582, e-mail: sekretarz@powiatmyszkowski.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  •  Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Starostwa w zakresie zapewnienia ich dostępności.
  •  Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.
  •  Prowadzenie działań promujących dostępność.
  •  Przedstawianie Staroście Myszkowskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  •  Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.