PICHETA Wojciech - Przewodniczący Rady
POLAK Zdzisława - Wiceprzewodnicząca Rady
ROMANIUK Janusz - Wiceprzewodniczący Rady
JASTRZĘBSKI Andrzej
KAIM-HAGAR Dorota
KARKOCHA Mariusz
KĘPSKI Rafał
KOLASA Mateusz
KOŁODZIEJCZYK Piotr
KORAL Jolanta
KUMOR Jarosław
LASECKI Dariusz
MORAWIEC Mariusz
OŚMIAŁOWSKI Tomasz
PIŁKA Maciej
RUCIŃSKI Sebastian
SKALEC Jadwiga

SOCHA KORENDO Anna
WIŚNIEWSKA Marlena