1. Urban Szota – Przewodniczący Komisji
  2. Zofia Kumor - Zastępca Przewodniczącego
  3. Marta Bednarska-Gil
  4. Jan Drapacz
  5. Magdalena Kos
  6. Jolanta Polak
  7. Agnieszka Smuga