Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT22275 MYSZKÓW, zlokalizowanej w miejscowości Myszków przy ul. Pułaskiego 6, gmina Myszków, eksploatowanej przez POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska).